Projekat obuhvata niz edukativnih aktivnosti u kojima učestvuju mladi inženjeri i studenti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Projekat je trajao mesec dana, i u okviru tog meseca održaćle su se edukacija u softverima CATIA i Inventor. Predviđeno je da se uradi model Svetskog putokaza, tehnička dokumentacija i izrada gotovog proizvoda.

Svetski putokaz je izrađen od prohromskog materijala, i na njemu se nalaze nazivi svih gradova pobratima Grada Kragujevca, kao i druga karakteristična i zanimljiva mesta za ljudsku populaciju. Izradom i fizičkim postavljanjem putokaza mladi inženjeri su imali priliku da urede prostor u okviru grada Kragujevac, odnosno ulazak u Veliki park i time doprinesu stvaranju lepšeg ambijenta, ne samo za stanovništvo Grada Kragujevca, već i za sve turiste. Takođe, realizacija ovog projekta doprinela je i predstavljanju pobratimljenih gradova Grada Kragujevca.

Na putokazu su ispisana imena i kilometraža do gradova prijatelja, gradova pobratima i gradova sa kojima na osnovu potpisane Povelje intenzivno sarađujemo. Na ovaj način smo želeli da upoznamo naše sugrađane a posebno mlade koji su to gradovi sa kojima Kragujevac sarađuje. Ovo je projekat koji je trebalo da bude završen još prošle godine ali nažalost zbog svetske pandemije Kovida-19 to nismo uspeli.

Kragujevac ostvaruje međunarodnu saradnju sa oko 30 gradova, a na putokazu je ostavljen prazan prostor i za upisivanje novih.

Inače, prva Povelja o bratimljenju potpisana je 1967. godine sa francuskim gradom Sirenom.

Vrednost projekta: 350.000,00 dinara