Projekat „Promocija mladih inženjera – Pokažimo šta znamo 2019.” je predstavljao priliku da se unapredi iskustvo mladih inženjera koje su već stekli na prethodnom projektu „Pokažimo šta znamo – Promocija mladih inženjera” kroz prikaz njihovog rada na javnim mestima i predstavljanje stečenog znanja, kako na fakutetu tako i kroz prethodni projekat.

Projekat je usmeren na poboljšanje položaja, uloge i životnih prilika mladih. Na ovaj način, mladi inženjeri žele da sarađuju sa državnim i privatnim sektorom, kako bi grad Kragujevac učinili lepšim i boljim mestom za život mladih, ali i svih njenih građana.

Pomenuti projekat obuhvatio je novi dizajn solarne klupice, kao i novu funkciju. Novi model ima višenamensku funkciju, pored punjenja baterija mobilnih uređaja i tableta postoji prostor za skladištenje čepova radi podržavanja humanitarne akcije “Čep za hendikep”. Izrađen je prototip ovog modela klupice i predstavljen široj javnosti na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Vrednost projekta: 200.000,00 dinara